Whintion - เรื่องของเรา

การพิมพ์ออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจการสื่อสาร. ธุรกิจออกแบบ

เรื่องของเรา

ทำไมบริษัทแยกความแตกต่างตัวเองในตลาด? มีพิสูจน์ของเขาพิเศษสไตล์วิคทอเรียหรอก คอนเซ็ปต์ของยานเอนเตอรไพรสอยู่ในใจของ layman ตัดสินใจด้วย distinctive เซ็-โลโก้,หัวจดหมายจดหมาย leaflets.  

ธุรกิจออกแบบ-ส่วนหนึ่งของบริษัทผลิตภัณฑ์การพิมพ์. มันต้องใช้ในการพิมพ์หัวจดหมายเอกสารคู่มือ,ซองจดหมายเครื่องเขียนการออกแบบ ทุกอย่างด้วยกันกับสื่อไม่สนเรื่อผลิตภัณฑ์ควรจะเป็นคนเดียวกัน stylistic วจสอบข้อมูลจากตำรวจ ถ้าพวกเราคิดว่าสื่อไม่สนเรื่องเครื่องยนต์ของแลบริษัทแล้วก็รูปลักษณ์ของตัวแทนพิมพ์คือผลิตภัณฑ์ของมัน ที่ลูกค้าชั้นดีทำาตัวดีๆกำลังดูเอกสารที่ได้รับกา advertizing หนังสือเล็กที่นามบัตรปฏิทินควรจะเห็นว่ามันคือเครื่องประดับของลงเองที่บริษัทเดียว  

ธุรกิจของค์กรการพิมพ์สมุดพวกเธอออก,ซองจดหมาย,ออฟฟิศควรจะดูเรียบง่ายแต่ tasteful. Brightly สีซองจดหมายหรือ embossing บสำหรับเขียนจะสร้างความสับสนอนาคตลูกค้าของเรา บริษัทจะไม่เป็น perceived เป็นที่น่าเชื่อถือหุ้นส่ว. 
Athenee Tower, 23rd Floor, 63 Witthayu Rd, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

+66 2 126 8000

info@whintion.site